วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คลินิกผู้ป่วยนอก..ครั้งแรกของโรงพยาบาลราชบุรี

คลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชบุรีสาขาในโครงการพัฒนระบบบริการ "สุขใจใกล้บ้าน" นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลราชบุรีได้ปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนผู้มารับบริการ สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นโรงพยาบาลราชบุรี จึงได้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยนอกสาขาต่างๆ  เป็นการให้การบริการเชิงรุก ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค  และยังอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลราชบุรี สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกผู้ป่วยนอกสาขาใกล้บ้านได้ ช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทางของผู้รับบริการ

การเปิดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกในครั้งแรกนี้ โรงพยาบาลราชบุรี กำหนดเปิดไว้ในชั้นต้น 5 สาขา ได้แก่
 1. สาขาศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ (โรงเจประปา)
 2. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง
 3. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่
 4. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หัก
 5. สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
กำหนดเปิดให้บริการ
สาขาศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ (โรงเจประปา) มีกำหนดการเปิดและเวลาให้บริการ ดังนี้
 • เริ่มเปิดวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ในวันเวลาราชการ เปิดบริการเวลา  08:30-16:30 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป เปิดบริการดังนี้
  • วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 16:30-20:30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ ช่วงเช้า เวลา 08:30-12:00 น. ช่วงบ่าย เวลา 16:30-20:30 น.
ส่วนที่เหลืออีกสี่สาขา 
 • เริ่มเปิดวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ในวันเวลาราชการ เวลา 08:30-16:30 น.
รูปแบบการดำเนินการ
 • ด้านบุคลากร จัดจากโรงพยาบาลราชบุรี เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในการตรวจรักษาพยาบาล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ผลเลือด
 • การจัดทำบัตร มีการจัดทำบัตรใหม่โดยเจ้าหน้าที่ห้องบัตรของโรงพยาบาลราชบุรี ถ้ามีบัตรโรงพยาบาลราชบุรีอยู่แล้ว สามารถค้นประวัติเดิมได้โดยผ่านระบบออนไลน์
 • การจ่ายยา มีการจัดยา การจ่ายยา คุณภาพยาเหมือนยาของโรงพยาบาลราชบุรี โดยเภสัชกร
 • การตรวจวิเคราะห์ผลเลือด มีบริการเจาะเลือด และตรวจวิเคราะห์ผลเลือด โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลเลือดจากโรงพยาบาลราชบุรี
 • การเอกซเรย์ ใช้ระบบส่งต่อไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลราชบุรี กรณีฉุกเฉินและเอกซเรย์พิเศษ โรงพยาบาลจะจัดช่องทางพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ป่วยจากคลินิกผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี ทุกสาขา
 • การตรวจรักษาพยาบาล ทุกสาขา ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.ราชบุรี
  • กรณีส่งต่อไปพบแพทย์เฉพาะทาง จะจัดทำระบบนัดก่อนพบแพทย์
  • กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องส่งต่อโรงพยาบาลทันที ทาง รพ.ราชบุรี จะจัดรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยชีวิต รับมามายัง รพ.ราชบุรี ทันที
 • การรับบริการ ประชาชนทุกคนสามารถรับบริการได้ที่ทุกสาขาที่ใกล้บ้าน
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์
(ดูที่ตั้งและพิกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3271-9600 หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง


********************************************************

ที่มาข้อมูล
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชบุรี. (2554). แผ่นพับประชาสัมพันธ์คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรีสาขาในโครงการพัฒนาระบบบริการ "สุขใจใกล้บ้าน". แจกจ่ายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2544 วันที่ 30 พ.ค.2554 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี.

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2555 15:49

  บริการยอดเยี่ยมมากคะ เพราะหนีน้ำท่วมไปราชบุรีแล้วสุนัขกัด จึงมาหาหมอที่โรงเจประปา คุณหมอ คุณพยาบาลใจดี ระบบการให้บริการกระชับ สะดวก และสถานพยาบาลที่วัดหนองกระทุ่ม คุณหมอผู้ชายก็ใจดี ให้บริการดีมากคะ แนะนำให้มาฉีดวัคซีนที่โรงเจ ขอขอบคุณจริงๆ

  ตอบลบ
 2. พนักงานที่นี่แย่มากค่ะ..ไม่ได้ทำงานแค่ธุรการอย่างเด่วแต่ทำงานกระหรี่ขายบริการเพิ่มค่ะ..ชื่ออุไรวรรณ เย็นจิตรค่ะ

  ตอบลบ